Borang Pendaftaran Peserta


A. MAKLUMAT DIRI PESERTA
 
1.
Nama Pegawai
* sama seperti dalam Kad Pengenalan

2.
No. Kad Pengenalan
*cth: 861122047899

3.
Jantina
4.
Skim Perkhidmatan
5.
Gred Jawatan
6.
Jawatan
*cth: Pensyarah
7.
Status Jawatan
8.
Tarikh Lantikan Tetap
9.
No. Telefon Pejabat
*cth: 0388706000
10.
No. Telefon Bimbit
*cth: 0132325636
11.
No. Faks
*cth: 0388706000
12.
Alamat E-mel Rasmi
*cth: person@mohe.gov.my
13.
Alamat Tempat Bertugas
 
   
   
 
 

B. MAKLUMAT PENYELIA / KETUA JABATAN*
 
1.
Nama
2.
Jawatan
*cth: Ketua Program
3.
No. Telefon Pejabat
*cth: 0388706000
4.
Alamat E-mel Rasmi
*cth: person@mohe.gov.my
 
* Penyelia / Ketua Jabatan adalah Pegawai Penilai Pertama (PPP) yang menilai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tuan/puan
 

C. MAKLUMAT PENGESAHAN
 

*Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar dan telah mendapat kebenaran penyelia / ketua jabatan

  untuk mengikuti program ini.

 

 

Kementerian Pendidikan Tinggi
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 14, No.2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya